?อยากให้การเงิน แปรผันตรงกับหน้าตา ??

พฤษภ สิงห์ กันย์ ธนู มีน